Fretke chovanej v domácich podmienkach hrozí veľa nebezpečných situácií, ktoré musí chovateľ eliminovať, aby predišiel nešťastiu. Obloky, balkónové dvere – otvorené obloky sú pre fretku veľkým lákadlom. Cíti vonkajší vzduch a snaží sa dostať na oblok. Lenže je hlúpučká