Začíname s chovom

S fretkou na prechádzke

Fretka sa správa na prechádzke úplne inak ako iné spoločenské zvieratá. Od jedného zaujímavého miesta sa rýchle premiestňuje k inému. V prípade že nie ste s fretkou sami, je nutné ju vziať na ruky, ak sa na

Obydlie pre fretku

Fretky sú veľmi aktívne zvieratá, preto potrebujú dostatok životného priestoru. Chovné zariadenia pre fretky sa už dnes dajú kúpiť takmer v každom chovateľskom obchode, zručnejší chovatelia si ich dokážu s minimálnymi nákladmi vyrobiť, hoci aj prestavbou starej skrine.

Máme pre chov fretky vhodné podmienky?

Rozhodnutie chovať fretku zasiahne do vášho voľného času a peňaženky. Pred jej zaobstaraním predo dôkladne zvážte, koľko vás bude jej chov stáť a koľko času ste ochotní jej venovať. Mnoho chovateľov to podcenilo a po krátkej dobe

Ako na odchov mláďat

Fretky pohlavne dospievajú približne v šiestich mesiacoch. Toto obdobie je charakteristické u samčekov fyzickými zmenami, ale aj zmenou správania zvierat. Obdobie ruje sa môže u rôznych jedincov líšiť, pretože je závislé od mnohých podmienok, napríklad ročného obdobia, svetelnosti