čierna jednofarebná Blackself; Black Solidčierna panda Black Pandačierna s jazvečím pruhom Black Badgerčierna s lysinou (s pruhom) Black Blazečierna s ponožkami Black Mittčiernotchorovitá Black Sablečiernotchorovitá jednofarebná Black Sable Solidčiernotchorovitá jednofarebná s ponožkami Black Sable Solid Mittčiernotchorovitá panda