Fretky sú veľmi aktívne zvieratá, preto potrebujú dostatok životného priestoru. Chovné zariadenia pre fretky sa už dnes dajú kúpiť takmer v každom chovateľskom obchode, zručnejší chovatelia si ich dokážu s minimálnymi nákladmi vyrobiť, hoci aj prestavbou starej skrine.