Pri mnohých nebezpečných ochoreniach platí, že najlacnejšia a najúčinnejšia je prevencia vo forme očkovania. Očkovanie sa realizuje raz ročne a mali by ho absolvovať iba zdravé zvieratá. Vakcíny iba pre fretky v súčasnosti na trhu nie sú,